Lakshola kraftverk

Sist endret: 22.01.2018
22

Lakshola kraftverk i Sørfold kommune består av ett aggregat som ble satt i drift i 1999. Aggregatet er utstyrt med Francis-turbin og har en total ytelse på 31 MW ved en midlere fallhøyde på 315 meter.